We are migrating most ripple services to a new server on April 22nd at 20:00 UTC. There will be a downtime and you'll have to open the server switcher to connect to the new server. More information will be provided on our website once the migration is over. Thank you for your patience.


Ripple developer

I made Ripple with Howl, I eat a lot of burnt rice and I like snakes.
Send me a mail at nyo@ripple.moe if you
have questions regarding how Ripple works or if you are experiencing technical issues.
No, I won't help you setting up your own Ripple server.

Contacts:
nyo@ripple.moe |Twitter | Twitch | Website | Github| Discord (Nyo#0054)In periferia fa molto caldo
In periferia fa molto ᶜᵃˡᵈᵒ
In periferia fa molto 𝕔𝕒𝕝𝕕𝕠𝕠𝕠𝕠
ᵢₙ ₚₑᵣᵢfₑᵣᵢₐ fₐ ₘₒₗₜₒ cₐₗdₒₒₒₒₒ
Beve Champagne ˢᵒᵗᵗᵒ ʳᵃᵐᵃᵈᵃⁿ
Allah
...Allah
ᶜᵃˡᵈᵒ
Fuma narghilèlèlèlèlèlè
Mi chiede come va, come va, come va
Sai già come va, come va, come va
Mi chiede come va, come va, come va
Sai già come va, come va, come va
Mi chiede come va, come va, come va
Sai già come va, come va, come va
È DiFfIcIlE StArE Al mOnDo
Quando perdi l'orgogliᵒᵒᵒᵒ
Lasci casa in un giornₒₒₒₒ
Tu, dimmi se
(ᶠᵃ ᵐᵒˡᵗᵒ ᶜᵃˡᵈᵒ)
Pensavi solo ai soldi soldi soldi soldi soldi soldi
S̶͖̱̫͍̯̤̓̓̈ͥͥ͆Ö͖́̀̄̕L͚̖̭̺̞͚̲̓̽̊ͭͥ̂D̷̄̈́̉̒̐͆̆Ḭ̱̺̯͕̞ͣ̄̑ͮͪ͛̓ͅ
Dimmi se
Ti manco o te ne fotti fotti fotti foof
Mi chiedevi come va, come va, cₒₘₑ ᵥₐ, cₒₘₑ ᵥₐ, cₒₘₑ ᵥₐ, ᶜᵒᵐᵉ ᵛᵃ, ᶜᵒᵐᵉ ᵛᵃ, ᶜᵒᵐᵉ ᵛᵃ, ᶜᵒᵐᵉ ᵛᵃ, ᶜᵒᵐᵉ ᵛᵃ, ᶜᵒᵐᵉ ᵛᵃ, ᶜᵒᵐᵉ ᵛᵃ, ᶜᵒᵐᵉ ᵛᵃ
(ᶠᵃ ᵐᵒˡᵗᵒ ᶜᵃˡᵈᵒ)

ɔıò ɔɥǝ pǝʌı pıɹǝ uou ן,ɥɐı pǝʇʇo
Che in periferia fa molto caldo
Ciocchete ciocchete ritiritiretto detto
Dire una paletto
Sono una sediaaaa
(((siediti Tommaso)))
Yooooo

Mi chiede come va, come va, come va
Sai già come mai, come mai, come mai
Pensopiùvelocepercapiresedomanitumifregherai
Ṅöṅḧöẗëṁṗöṗëṛċḧïäṛïṛëṗëṛċḧéṡöḷööṛäṡöċöṡäṡëï
veloce
caldo
GUERE
È difficile stare al mondo
𝔬𝔬𝔬𝔒𝔒𝔒𝔬𝔬𝔬𝔬𝔒𝔒𝔒𝔒𝔬𝔬𝔬𝔬
ₗ'ₒᵣgₒgₗᵢₒᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒ
Ho capito in un secondooooo
Che, tu da me

Volevi solo sos, sos, sos, sos
Dimmi se
Ti manco o te ne fof, fof, fof, fof
Come se
Avessi avuto
cal
do
cal
do
M̀i͇̙͓ ͙̦ↄ͎̥̳͉͓̲̕ͅH̼̼̳̰͎̹ͅi̛̝ɘ̼͉͓̼͔b̴ɘ̥̯̮̜̝̼͟v͎̯̪̰̗̟̮i͖͜ ̵͍̟ↄ͡o҉̦̺̤m̷̥̳̦̩ͅɘ̙̺͕ ̷̰̪v͖̬̗̕A̡̦̗̼͙͚̗͕,҉̳̰̻̯ ̗̟͍ↄ͍͉̳o̼͇m̶̟ͅɘ̭̩͙̪̼̪ ̠̩̬̙͙̼v̵̤͖͓̮͍ͅA̴͈̖͈͕,͕̫̼̣͞ ̛̮ↄ̩̦͚̦͠o̡̫m̯͎̜̝̺̩̯ɘ̶͎͓͇̲͉ ̻̩̬͚̻̹v̟̱̬͙̻̦̼A̲͖͚̺̭̱
͡A̪̺̬̝͚̯̺͢b̤̹ɘ̲͍̫͖̻͉̟ꙅ̨̯̖̳͓͚ꙅo̯͟ ̤ↄ̸̖̗̠̜͓o͏̲̼mɘ ̹̙̬͇͢v͚̫͢A,̥̤ ↄ͍omɘ ͚͖̲̭̭v̴͎̬̥̲̰̖A̢̝̼̥,͙͜ ̻͍͚̲̺ↄ͉̖ͅo̰̮̲̣̣̻m̖̜̭̼̙͡ɘ͘ ̶͚̩̜v̩̠͇̩̠̞̬͡A̴̠̘̭A

Waladi waladi ᴡᴀʟᴀᴅɪ ʷᵃˡᵃᵈⁱ w̢̼̺͖̜͚̳͚͞ₐ̷҉̮̱̖̯͓̙̫̭̠ₗ̤̤͎̀͟͜ₐ̴̡̺̹͎d̢҉̝͈ᵢ̜̥̩͓̬͖̺̗
Mi dicevi
Che in periferia fa molto caldoooo
Wₐₗₐdᵢ wₐₗₐdᵢ ₕₐbᵢbᵢ ₛₑₘbᵣₐᵥₐ ᵥₑᵣₐ
La voglia, la voglia di tornare
AlCairo
Cairo

?̷̵̶̡̨̤͓̱͚̻̫̟̲͉̟͓̞̙͂́̄̓͊ͪ̌ͭ̓?̙̟͖̪͚̘̺ͧͦ̏̋͂ͭ̊̎͊̓͌͊ͬ͑̇̎͗ͣ͘͟?̸̢̬̗̺̪̦̫̭̹̤̥̹͓̗̝͕̹͇̪̻ͮͨ͋̌͑̽̀͑ͩͥ͆͟͠

Non ho voluto soo oos
È̳̝͍͔̪̤͚͈̾̐̓̿ͭ̀̀ ͩͯ̅͟҉̧͇̲̘̥̱Dͨ̉̆ͬͭ҉͙͓̼̠̼̼̀ǐ̶ͯ̚͏̺̳̞̝̝F̧̛͔͎̰̰̜̱͓̘̂͒͘fͦ́́ͬ̊̿ͩ҉̷̶͕̮Ị̴̴̗͉ͦ͑͒̿̏́c̸̭̞̹͕̞͐̊̌̏͐̈́̏̊̉Ỉ̡̜̟̭̻͇̺̆l̨̨̳͎̹̓͂̀E̮͇͑̔ͮ̂͑ͤ͗͗́ ̳̦͔͋̈́ͦ̏ͨͨ̉̌͘͝͡Ŝ̥͓͎͋̓͐̈ͣṯ̡̡̻ͦ͡Ă̴̩̰̋͞r̞͔͈̣̖ͬ̐̓ͤ̇ͮ̽̅ͭ͟͠E̘͕̮̱̥̻̠̿̿̋ͮ̏̐̔ͭ͘ ̪̮̦̤̅̉̎̄̅̉̓͜A͕̫̞͉͇͍͓̯ͩ̍͛̈͊̀̎ͬ͘̕͢ͅl̢̲͖̖ͮ̕͠ ̘͐ͥ͜͠m̶̜͇̻͉͍̺̦̈́͌ͫͤ͟Ő̟͈ͤͧ̀ͭ͌ͥn̸̢̗͉̜̺̯̦̬ͫͬ̽̈́̄ͨ̄̀̎Ḏ̖͚̗ͫͫ͡o̷̭̬͇͍͚͈̝̥ͬ͢͜
Qᵤₐₙdₒ ₚₑᵣdᵢ ₗ'ₒᵣgₒgₗᵢₒᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒ
Lasci casa in un JoJo
Tu, dimmi se

Volevi solo Jackie Chan, Jackie Chan, ᴶᵃᶜᵏⁱᵉ ᶜʰᵃⁿ, ﻝคƈᛕٱﻉ ƈɦคก
Come se
Avessi avuto soldi soldi soldisoldisoldisoldisosoddso
Lasci la città ma nessuno lo saas
Vieni vieni vieni vieni vieni vieni qua
Mi chiedi come va, come va, come va, come va, come va, come va, come mai

ᄊム cんノ 丂ム尺ムノ
ア乇尺 キム尺乇 qu乇丂イo ム ᄊ乇
刀oイイノ.

CALDO.
avatar

Nyo

Offline

#1074

#443

#567

#1895

Nyo is a Ripple player from Italy.
They signed up on Ripple .
Last seen: .
They play with Mouse, Tablet, Keyboard.

Developer

Lieve
Global rank #1074
Country rank   #23
PP 4,042
Ranked score 2,544,893,541
Total score 10,360,122,111
Playcount 11,962
Replays watched 61
Total hits 880,215
Accuracy 98.06%
28%
Level 97

Achievements